De ondernemers verenigd in de BIZ Schiebroek willen hun bedrijventerrein verduurzamen. Zij richten zich daarbij op energiebesparing en opwekking en op het beter scheiden en gebruiken van de huidige afvalstromen. PulsUp ontwikkelde daar een methode voor. Zij vertellen:

‘Op basis van huidige databestanden maken we een berekening van het volume en de CO2 uitstoot van de reststromen op Schiebroek. Dat leggen we naast de kosten die nu worden betaald voor de verwerking ervan. Met die gegevens zetten we in samenwerking met de ondernemers en de medewerkers van Talentfabriek010 een systeem op voor lokale uitwisseling en inzameling van die afvalstromen waar de meeste CO2- en bedrijfswinst is te behalen’.