In 2030 is circulair de maatstaf in Rotterdam. Maar wat verstaan we daar precies onder?

Verminderen, hergebruiken en recyclen!
In Rotterdam gaan we zó met producten en grondstoffen om dat we voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Met elkaar moeten we betere producten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. We willen dat afval op den duur niet meer bestaat!

Deze verandering is hard nodig. Zonder trendbreuk wordt de vraag naar een groot aantal primaire grondstoffen veel groter dan het aanbod. De milieudruk daarvan is hoog: het zorgt voor natuuraantasting, verlies van biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen. De winning van sommige primaire grondstoffen is erg slecht voor mens en milieu en andere dreigen uitgeput te raken. Daarnaast komen afvalstoffen en uitstoot in onze leefomgeving terecht.

Anders denken
De weg naar een circulaire economie vraagt ons anders te denken en anders te kijken naar de stad. Er zullen andere verdienmodellen ontstaan met een nieuwe kijk op producten en verkopen. Gaandeweg ontdekken we met kennis en inspiratie van een groot aantal partijen en netwerken de beste weg. En samen versnellen we de beweging.

Circulaire bril
We werken aan het verbeteren van producten, aan het verminderen van afval en we gaan anders met afval om. We werken aan een toename van banen gerelateerd aan de circulaire economie. En tot slot kijkt de gemeente met een circulaire bril naar haar eigen producten, diensten, werkwijze en inrichting van de stad om te zien hoe we er aan de voorkant anders mee om kunnen gaan.

Met elkaar
We doen het op z’n Rotterdams: met lef én met elkaar. We doen dat door uit te proberen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en verder te brengen. Circulair is een onderwerp waarin we met Rotterdammers zoeken naar nieuwe manieren van handelen. In de praktijk zorgen we ervoor dat er nieuwe kennis beschikbaar komt. Resultaten uit pilots en onderzoeken delen we met elkaar. Of beter zelfs: die voeren we uit mét elkaar.

Kijk ook eens op rotterdam.nl/ondernemen
Dit is hét loket van gemeente Rotterdam voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Hier leest u alles over regels, vergunningen, belastingen, subsidies en wetgevingen waar u als (startende) (circulaire) ondernemer mee te maken kunt krijgen. Het ondernemersloket zal u informeren over de waarde van circulair ondernemen, en zal potentiële circulaire aspecten in uw plan herkennen en kunnen ondersteunen. Uw plan kan ook doorgestuurd worden voor specifieke ondersteuning.

Rotterdam heeft haar ambitie uitgesproken op het gebied van de circulaire economie. Grootstedelijke gebieden bieden namelijk een perfecte kans voor een circulaire economie. Ze beslaan maar een klein deel van het landoppervlak, maar bijna al het grondstoffenverbruik vindt er plaats. Dit wordt nog extra versterkt door de haven, met alle aan- en afvoer en industrieel verbruik van grondstoffen die daar plaatsvindt.

Rotterdam wil voorhoedespeler zijn
In 2030 is circulair de maatstaf. Rotterdam wordt een ‘levend laboratorium’ waarin we experimenteren, pionieren en de successen borgen. We positioneren de stad en de haven als circulaire hotspot.

Lef en experimenteren
Hoe we dat doen? Daar is geen vastomlijnde route voor. Om daar te komen, tonen we lef, durven we dingen te proberen en fouten te maken. We zijn een ‘Living Lab’. We omarmen nieuwe ideeën. We vallen op door experimenten en durf en zetten door als het kansrijk is. We maken dingen mogelijk. Op dit moment gebeurt er overigens al veel in 010. Door bedrijven, Rotterdammers en de gemeente, . Er is volop circulaire dynamiek; kijk maar eens naar de vele inspirerende initiatieven die Rotterdam telt, de broedplaatsen en andere projecten van organisaties en ondernemingen in onze stad.

Circulaire bril
We werken aan het verminderen van afval en gaan anders met afval om. We werken aan een toename van banen gerelateerd aan de circulaire economie. En tot slot kijkt de gemeente met een circulaire bril naar haar eigen producten, diensten, werkwijze en inrichting van de stad om te zien hoe we er aan de voorkant anders mee om kunnen gaan. Sámen gaan we voor Rotterdam Circulair.

Ik ben Rotterdammer
Iedereen kan meewerken aan de circulaire stad, of u nou bestuurder, ondernemer of bewoner bent. Dat begint al met afval scheiden; als u zorgt dat u huishoudelijk afval goed gescheiden aanlevert, zorgt u dat aan een absolute voorwaarde voor de circulaire economie voldaan wordt. Neem daarnaast eens een kijkje bij de initiatieven die op de website staan. Wellicht verkoopt een lokale onderneming iets moois dat u goed kunt gebruiken, of kunt u zelfs ergens als vrijwilliger meewerken.

Heeft u een plan, vraag of suggestie voor ons? Laat het weten via de contactpagina.

Ik ben ondernemer/stadmaker/doener op het gebied van de circulaire economie
Goed bezig! We willen hartstikke graag kennismaken en kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact op via de contactpagina.
En kijk ook eens op www.ondernemen010.nl