Varen op het water terwijl je plastic zwerfafval verzamelt. Het kan bij iKapitein in Delfshaven. ‘Er ligt zo veel afval hier. Ook in het water. Ik wilde daar iets aan doen.’ We spraken met Wesley Dos Santos, oprichter van iKapitein over zijn bedrijf en het belang van bewustwording.

Vier jaar geleden begon Wesley met het verhuren van een eenvoudige motorboot. ‘Ik was helemaal niet bezig met duurzaamheid en recycling. Maar op een gegeven moment ergerde ik me zó erg aan het afval op het water, dat ik een manier ben gaan zoeken om het op te lossen.’ Zo ontstond het idee van een boot die tijdens het varen plasticafval vangt. ‘Daarmee wonnen we in 2018 de RET Aardig Onderweg award. Sindsdien varen we een duurzame koers.’ Inmiddels verhuurt iKapitein ook een elektrische sloep met ingebouwde vuilvanger, supboards en sinds dit jaar ook waterfietsen. Allemaal uitstootvrij en CO2-neutraal.

Recycling
Samen met andere Rotterdamse initiatieven zamelde iKapitein plastic in tijdens de Landelijke Opschoondag. ‘Met schoonmaakacties als deze zamelen we soms wel 52 kilo per dag in. Wat gebeurt er met het afval zodra mensen weer aan wal komen? ‘In principe wordt het gescheiden weggegooid. Maar ik hoop dat het in de toekomst kan worden gebruikt om iets nieuws van te maken.’

Bewustwording

Wesley runt iKapitein in zijn eentje en zit nooit stil. ‘Ik geloof dat een circulaire economie begint met bewustwording. Daarom wil ik me de komende tijd meer daarop focussen.’ Met een aanvraag bij Citylab010 hoopt Wesley een bewustwordingsprogramma te organiseren voor leerlingen uit groep 7 en 8. ‘Zij gaan lekker varen en plastic vissen. Maar daarnaast wil ik ze ook laten zien wat het betekent voor bijvoorbeeld het milieu als je plastic in het water gooit. Maar ook wat je kan met dat afval en hoe zij denken dat we het probleem kunnen oplossen.’ Ook ziet hij iKapitein wel uitbreiden. ‘Volgend jaar wil ik het nog grootser aanpakken, met een concept dat toepasbaar is op andere steden.’