Armoede en eenzaamheid tegengaan en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen, dat is de missie van Shareaty. Dat doen wze door bedrijven te motiveren hun voedseloverschotten te doneren. De ingrediënten verdelen ze over sociale restaurants en opvang voor thuislozen, die hiermee maaltijden bereiden voor kwetsbare mensen. Zo werkt Shareaty aan een circulaire én sociale voedselketen.

In oktober 2019 is Shareaty gestart met een distributiecentrum in Rotterdam. Hier werken zij met vrijwilligers, parttimers en zijn er werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sindsdien is 305.000 kilo voedsel gered (gelijk aan 805.000 kilo CO-2 reductie), waarmee ruim 470.000 maaltijden zijn klaargemaakt. De komende jaren gaat Shareaty in Rotterdam werken aan een integrale voedselhub, zodat nog meer voedsel gered kan worden en dit bijdraagt aan sociale initiatieven in de wijken van Rotterdam.