Marconia is 30.000m2 voormalig rangeerterrein aan de Marconistraat in het Merwe-Vierhavens in Rotterdam. De komende tien jaar realiseert Marconia een openbare experimenteerruimte voor vernieuwers uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en burgers/bewoners. Marconia daagt hen uit om samen maatschappelijke, technologische of stedenbouwkundige innovaties te testen of prototypes die bijdragen aan een gezonde en circulaire (wijk-)economie. De activiteiten en bedrijvigheid krijgen de vorm van een tijdelijk dorp waar makers en gebruikers werken en mogelijk ook wonen, en waar bewoners en bezoekers zich vermaken en inspiratie opdoen. Ontwerpprincipes op het terrein zijn circulariteit, tijdelijkheid intercultureel ontwerpen en integraliteit.