Cocondo geeft oude bunkers langs de kust een nieuwe bestemming. Dit doen ze om cultuurhistorisch erfgoed te behouden, de verhalen erachter te vertellen en de omliggende natuur te beschermen. De bunkers transformeren ze op duurzame en ecologische wijze tot betekenisvolle verblijfplaatsen. Per plek afgestemd op de bunker, natuur en gebruiker.

In 2020 start Cocondo met een pilot in Hoek van Holland. Ze transformeren een voormalige telefoonbunker tot een duurzame plek om te wonen en werken. Daarbij gebruiken ze circulaire bouwmaterialen en herstellen het omliggende duin. Het doel van de pilot is dan ook om te onderzoeken hoe erfgoed en natuur elkaar kunnen versterken.