Samen met wijkbewoners uit Rotterdam zamelt Community Plastics plastic in. Zo wordt voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden weggegooid. Community Plastics heeft bewust de dicht-stedelijke situatie van Rotterdam opgezocht. Vaak wordt deze hoge dichtheid gebruikt als excuus om met een lagere recycling-niveau genoegen te nemen. Maar is dat wel terecht? Het initiatief gaat met een bakfiets langs de deuren in de Agniesebuurt, maar komt op aanvraag ook in andere wijken langs. Vervolgens verwerken ze het huishoudelijk plastic tot nieuwe producten, zoals vogelhuisjes en straattegels. Op die manier tonen ze aan dat ze afvalproblemen binnen de wijk kunnen oplossen.