Sloopwerkzaamheden in en rond Rotterdam leveren veel grof betonpuin en grond op, dat vaak als afval wordt afgevoerd. Havenbedrijf, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat willen dit puin niet langer weggooien, maar op een hoogwaardige manier lokaal hergebruiken.

Die ambitie combineren de partijen, gesteund door het Wereldnatuurfonds, met de aanleg van vijf kilometer aan natuurvriendelijke oevers langs de landtong bij Rozenburg. Op deze manier realiseren ze nieuwe getijdennatuur.
Samen versterken de vier Ondersteunende rols de ecologische waarde van het gebied met het creëren van deze Groene Poort tussen havengebied en open zee. En het ‘afval’ uit de regio krijgt een tweede leven.