In 2025 moet de Dutch Wind Wheel, een grote cirkelvormige wolkenkrabber die energie uit de wind haalt, in de Merwe-Vierhavens staan. Het gebouw is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk circulair; de bouwmaterialen worden uit de omgeving van Rotterdam gehaald, en het gebouw wordt ontworpen voor disassembly (makkelijk onderhoud, afbraak en recycling van grondstoffen). Daarnaast wordt regenwater opgevangen, en wordt het gft en afvalwater gebruikt voor biogasproductie. Het afvalwater wordt tenslotte op locatie gezuiverd met een helofytenfilter. Zo worden in dit iconische gebouw de kringlopen zo veel mogelijk lokaal gesloten.