Op de Floating Farm wordt verse melk geproduceerd en verwerkt tot gezonde melkproducten. De Floating Farm is een transparante boerderij op het water waar bezoekers de koeien zien en kunnen kennismaken met alle processen die plaatsvinden op de boerderij. De koeien hebben een prettig leven, met weideruimte op de kade. De urine van de koeien wordt benut als meststof voor voerproductie aan boord, en energie wordt gewonnen met zonnepanelen. Verdere voerbehoefte wordt vervuld met restproducten uit de Rotterdamse voedingsmiddelenindustrie en hooi uit Midden-Delftland. Op deze manier worden de kringlopen zo veel mogelijk lokaal gesloten.