In Rotterdam liggen veel bruggen die al op leeftijd zijn. De gemeente zet vooral in op het verlengen van de levensduur van de bruggen in plaats van deze te vervangen.
Een goed voorbeeld hiervan is de aanpassing die in 2012 is gedaan aan de Rederijbrug op het Wijnhaveneiland in het centrum van Rotterdam. Deze 65 jaar oude brug was is in 2010 afgekeurd voor vrachtverkeer. Normaal gesproken volgt dan vervanging van de brug. Maar mede door de juiste object- en omgevingskennis van het gemeentelijk Ingenieursbureau kon een levensduurverlengende oplossing worden gekozen. Hierdoor kan de brug weer 50 jaar mee: een besparing van € 4 miljoen; ook duurden de werkzaamheden 2/3 korter dan bij gehele vervanging.
En volgend jaar knappen we de 55 jaar oude Leuvebrug op. Deze drukbereden 6- strooksbrug aan het einde van de Boompjes was normaal gesproken aan vervanging toe. Zo’n vervanging zou € 12 miljoen kosten en een half jaar duren. Door nader onderzoek en levensduur verlengende maatregelen, kan het gebruik van de brug met 15 jaar worden verlengd. De kosten hiervan zijn zes ton; de uitvoeringstijd slechts enkele weken.

Aanvullend op het verlengen van de levensduur door aanpassing of versteviging van onderdelen, wordt gepleit voor het bij voorbaat verlengen van de levensduur van bruggen door het gebruik van beschermende technieken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn membranen die onder de asfaltlaag van onze bruggen bij het aanbrengen van nieuw wegdek. Deze membranen voorkomen dat dooizout in het beton trekt en de wapening aantast waardoor de draagconstructie verzwakt. Door dit soort preventieve maatregelen te combineren met de genoemde herstellende aanpak is de levenduur van een brug nog verder op te voeren.