Door in de dichtbevolkte Rijnmond meer natuur te creëren op en rond het water ontstaat een aantrekkelijk landschap voor mens en dier. Bij de aanleg maken de Ondersteunende rols zoveel mogelijk gebruik van bagger en betonpuin. Zo creëren de bouwers voor getijdenpark Mallegat een strekdam met zand en steenpuin. In de luwte van de dam spoelt slib aan, waardoor nieuwe natuur ontstaat.

De getijdenparken zorgen voor een beter leefklimaat in de regio, en maken de rivier ecologisch waardevol. Dat is goed voor alle bewoners en bezoekers van de regio, voor de natuur, voor een duurzame haven en voor een toekomstbestendige regio.