In Afrika is het heel normaal om te bouwen met de materialen die ter plekke voorhanden zijn. De renovatie van het HAKA-gebouw in Rotterdam paste daarom perfect in het straatje van de uit Zuid-Afrika afkomstige architect Duzan Doepel. De bouwers probeerden om de grondstoffen zoveel mogelijk direct van sloopprojecten in de omgeving naar de nieuwbouw te brengen, en daar te verwerken tot nieuwe producten en materialen. De bouwers hoefden slechts 30% van de materialen nieuw in te kopen. Een grote besparing op materialen en energie, omdat 70% van het materiaal niet hoefde te worden geproduceerd en vervoerd.