Jaarlijks wordt er in Nederland ongeveer 238 miljoen kilo kleding weggegooid. Om verandering teweeg te brengen is een duurzamere omgang met onze kleding noodzakelijk. Daarnaast moet circulariteit een centraal thema worden binnen de productie van kleding. Dat vindt KIZU. KIZU verwerkt kledingafval tot nieuwe tijdloze items en biedt een platform die de mogelijkheden voor duurzaam gebruik van kleding laat zien. In de huidige samenleving gaat het verouderen van kleding vaak gepaard met het verlies van waarde. Geïnspireerd door de Japanse wabi sabi-filosofie, willen ze laten zien dat vergankelijkheid extra waarde kan creëren in onze kleding, waarin de sporen van leven zichtbaar worden.