Riothermie is het terugwinnen van warmte uit afvalwater: 70% van al het afvalwater van huishoudens is warm en komt in het riool terecht. Vanuit milieuperspectief zonde om daar niets mee te doen.
Door de thermische energie van afvalwater te gebruiken en een soort ‘vloerverwarming’ onder de weg aan te leggen, blijft de weg warm waardoor ook bij weinig verkeer de weg veilig is. Ook bij onverwacht optredende gladheid werkt het systeem. Sneeuw en ijzel dalen neer op de verwarmde weg en zouden dan als gewone regen kunnen worden afgevoerd. In de zomer kunnen we hetzelfde systeem gebruiken om te koelen om op die manier ‘hittestress’ in de stad te verminderen. Mogelijke toepassingen in de toekomst zijn het gebruik van warmte uit afvalwater in de stadslandbouw en voor de verwarming van gebouwen en het verhogen van de efficiency van systemen voor Koude Warmte Opslag.
Op dit moment zijn er twee proeflocaties ingericht. Bij het rioolgemaal Wolphaertsbocht is een warmtewisselaar in de hoofdaanvoerleiding van afvalwater geplaatst, die is verbonden met een soort vloerverwarming onder de parkeerplaats. Als dit goed werkt, kan het wellicht ook worden toegepast in de openbare ruimte.
De tweede proef is ter plaatse van de onderzoek installatie RINEW op het terrein van stadsboerderij Uit je Eigen Stad. Daar worden grondstoffen, zoals schoon water, cellulose en fosfaat, teruggewonnen uit rioolwater. In de buffertank is ook een warmtewisselaar geplaatst. We zoeken nog naar een mogelijkheid om de warmte ook nuttig te gebruiken. Je kunt dan denken aan het verwarmen van de stadsakkers.

Test in de praktijk
De gemeente Rotterdam zoekt naar mogelijkheden om riothermie in de praktijk te brengen. De bedoeling is om te testen en meten hoe de techniek onder lokale omstandigheden presteert en om de kosten en baten te beoordelen.
Voor testresultaten is het nu nog te vroeg, daarvoor moet het eerst een langere periode achter elkaar flink vriezen.