RoSA, Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen, is een plan om in 2050 alle watergerelateerde kringlopen in de regio Rotterdam te sluiten. Deze ambitieuze samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle aan de IJssel, en drie waterschappen heeft tot doel om verschillende waterstromen zo veel mogelijk te scheiden, zodat schoon water zo veel mogelijk schoon blijft. Dit gebeurt al op de op de kaart aangegeven locatie in Spangen. Het afvalwater is geconcentreerder, wat betekent dat grondstoffen en energie er veel gemakkelijker uit teruggewonnen kunnen worden. Op deze manier wordt het waterbeheer van Rotterdam een pilaar van de circulaire stad.