Door de mondiale verstedelijking hebben we grote problemen door overbevolking van de steden. Dit leidt tot grootschalige verkrotting en een enorme stroom afval waaronder een niet te bevatten hoeveelheid plastic. Dit vormt een bedreiging voor milieu en de volksgezondheid. UniBrick voorziet in een oplossing voor beide problemen tegelijk: bouwblokken van plastic afval. We kunne zeker drie verdiepingen hoog bouwen, aardbeving bestendig, zo’n 30% goedkoper dan gangbare materialen en we besparen zo’n 18 ton CO2 per huis.

Ook voor de westerse markt is UniBrick interessant. Door de manier van construeren waarbij geen lijm of cement nodig is, zijn er snel constructies mee te bouwen met grote vormvrijheid en groot draagvermogen die na afloop ook weer snel afgebroken kunnen worden en hergebruikt. Hiermee wordt het een uniek en circulair bouwmateriaal voor events, festivals, stands en interieurs.