Fruitschillen de prullenbak in? Afgekeurde bananen erbij? Zonde! Want je kunt er nog van alles mee. De wereldbevolking groeit, maar de vruchtbare grond niet. We kunnen dus maar beter alles gebruiken. Veel Rotterdamse bedrijven zien hier heil in; er zijn volop initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. De afdeling Economie van de gemeente Rotterdam helpt hen hierbij. ‘Wij ondersteunen bedrijven bij duurzaamheid en circulariteit. Dus ook de bedrijven in de foodsector, die voedsel maken, verwerken of bijvoorbeeld distribueren’, vertelt Amelia Oei van de afdeling.

‘Voedselverspilling is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is, en waar steeds meer bedrijven mee aan de slag gaan’, zegt Amelia. ‘Wij ondersteunen hen als gemeente bij onder andere duurzaamheid en circulariteit, en natuurlijk valt voedselverspilling hier ook onder. Wij onderscheiden, zoals het in het Engels heet, food waste en food loss. Food waste is echt consumentengedrag; dat speelt als een product de supermarkt uit is, zoals bijvoorbeeld het weggooien van etensresten. Het proces voordat een product in de supermarkt ligt en waarbij voedsel verloren gaat, noemen we food loss. Dat is waarbij wij bedrijven ondersteunen. We adviseren, zoeken mee naar financiering en zetten ons netwerk in’

Waarde
Het tegengaan van food loss gaat over efficiënt gebruik van grondstoffen en wat te doen met resten. ‘We zijn ook op zoek naar nieuwe technologieën die van organische reststromen nieuwe grondstoffen of producten kunnen maken’, vult Amelia aan. ‘Bijvoorbeeld koolstof uit GFT of eiwitten uit groene bladgroente. Het gaat dan heel strikt genomen niet om het tegengaan van voedselverliezen maar wel om het waarde geven aan reststromen.’

Alles gebruiken
Inmiddels zijn talloze bedrijven bezig tegen voedselverspilling. Amelia: ‘Zo gebruikt groente- en fruitbedrijf Harvest House b-kwaliteit tomaten voor onder andere sauzen. Een ander mooi voorbeeld is PeelPioneers. Dat bedrijf zorgt ervoor dat echt álles van de sinaasappel wordt gebruikt; na het persen voor sap, winnen ze bijvoorbeeld vezels en olie uit de schillen. En The Banana Factory van Sunt maakt bananenbrood van afgekeurde bananen.’

Mooie ideeën
Ook weten steeds meer bedrijven de weg naar de Voedselbank te vinden. ‘Denk bijvoorbeeld aan de Groente- en Fruitbrigade dat inzamelt en daar levert. Zij redden tonnen groente en fruit. Ook is bij de afgelopen CityLab een subsidie gegeven aan Falafval, dat falafel maakt van overgebleven groentepulp. Zo blijven de mooie ideeën om afvalverspilling tegen te gaan binnenkomen. Goed voor de wereld én voor de portemonnee’, sluit Amelia af.