‘Wat een positieve energie en mooie kansen biedt dit programma’. Vol enthousiasme zijn programmacoördinator Eline Lagendijk en strategisch adviseur Hanneke van der Heijden maart dit jaar gestart bij Rotterdam Circulair. Eline zorgt ervoor dat iedereen zijn werk goed kan doen. ‘Ik ben veel bezig met het versterken van ons circulaire netwerk. Belangrijk hierin is dat we ons leervermogen vergroten en belemmeringen wegnemen.’ Hanneke geeft richting aan de strategie. ‘Ik richt me vooral op de inhoudelijke kant en de transitie; waar gaan we heen en hoe komen we daar.’

Hanneke van der Heijden en Eline Lagendijk. Fotograaf: David Rozing

Eline en Hanneke kijken terug op een periode met veel hectiek, kansen en mooie ontwikkelingen. Eline: ‘We zien in onze hele organisatie veel beweging. Zo was er dit jaar een circulaire optie bij onze kerstpakketten. En steeds meer collega’s hebben een circulaire bril op en komen met ideeën. Ook zien we in de stad een enorme groei aan circulaire initiatieven. Bijvoorbeeld bij Citylab, met dit jaar een record aan elf circulaire voorstellen.’ Hanneke: ‘Er zijn veel nieuwe circulaire bedrijven, maar ook bestaande bedrijven zijn er meer mee bezig. Als gemeente hebben we een belangrijke rol hen te stimuleren en te faciliteren. De beweging naar een circulaire economie maken we niet alleen; iedereen is nodig.’

Concrete tussenstappen
Voor nu is er een aantal belangrijke aandachtspunten. Eline: ‘Het ‘hoofddoel voor Rotterdam (‘in 2030 is circulariteit in Rotterdam de maatstaf’) is heel groot en weinig concreet. Daarom bepalen we kleinere tussenstappen. En na veel uitproberen en experimenteren, willen we bepaalde manieren tot de vaste werkwijze maken.’ Hanneke benadrukt het belang ook ‘aan de voorkant’ bezig te zijn met circulariteit. ‘We richten ons vaak op het anders omgaan met afval, dus de achterkant. Maar we kunnen meer; vooraf nadenken over het ontwerp en materiaalimpact van producten en materialen. Hoe maken we producten die lang meegaan, een lage milieu belasting hebben en in de toekomst herbruikbaar zijn?’

Belemmeringen
Daarnaast is het belangrijk bestaande belemmeringen weg te nemen. Eline: ‘Die zien we bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. Binnen de gemeente, maar ook landelijk. De hogere belasting op arbeid dan op materialen, maakt het voordeliger om nieuwe materialen in te kopen, in plaats van bestaande producten te repareren of aan te passen. Dat moet anders. En soms is er binnen de regels meer mogelijk dan je denkt, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.’ Hanneke noemt ook de daadwerkelijke resultaten als aandachtspunt. ‘Wat is de impact van onze aanpak? Circulariteit is een middel. Het doel is uiteindelijk minder vervuiling en verspilling, en herstel van natuur en ecosystemen. Alleen zo herstellen we de balans. Daar doen we het voor.’