Rotterdam neemt deze week drie Plasticvangers in gebruik die het drijfvuil in de Keilehaven en de Schie opvangen. Dat gebeurt met speciale installaties die daarvoor zijn ontwikkeld. De installaties zorgen ervoor dat plastic niet meer kan doorstromen naar de Noordzee. De Plasticvangers worden elke week geleegd. Het opgevangen plastic wordt gebruikt om nieuwe waardevolle, duurzame producten te maken. Er liggen vangers bij de Coolhaven, Delfshaven en de Keilehaven. De drie Plasticvangers zijn onderdeel van een brede aanpak tegen zwerf- en drijfafval.

Plastic afval is een probleem in het water. Dieren kunnen er last van hebben en het staat lelijk. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval bovendien terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van de wereldwijde vervuiling. Zwerfafval zorgt voor de meeste microplastics in het water doordat grotere stukken steeds kleiner worden.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “Onze ambitie is een plasticvrije Noordzee. We doen daarom samen met onze inwoners en bedrijven ons best om te voorkomen dat er plastic afval in de rivieren terechtkomt. Plastic wat toch in het water terechtkomt moet er zo snel mogelijk weer uit, om te voorkomen dat het naar zee toe spoelt. De plasticvangers kunnen ons daarbij helpen.”

Meer inzet op het verwijderen van rivierafval is slechts een onderdeel van de oplossing van dit probleem. Voorkomen is beter dan genezen. Verbindingen leggen met acties op het land is noodzakelijk. Ook daar wordt de aankomende periode aan gewerkt. Binnenkort stelt de gemeente de Strategie Marien Zwerfvuil vast. Deze strategie omvat een brede aanpak om de Rotterdamse wateren schoon te krijgen en schoon te houden.

Biodiversiteit

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Dat is belangrijk voor een gezonde en prettige leefomgeving en voor de biodiversiteit. Het vergt grote inzet en samenwerking om de hoeveelheid plastic in water terug te dringen. Initiatieven als deze zijn daarbij mooie eerste stappen. Wij dragen daarom graag bij aan de Plasticvangers in Rotterdam.”

Proefperiode

Eerder vond een proefperiode van anderhalf jaar plaats om het systeem te testen. Ramon Knoester van CLEAR RIVERS vertelt: “Tijdens deze proefperiode hebben we het systeem kunnen uitproberen en perfectioneren. En we hebben onderzocht wat de beste locaties zijn voor de vangarmen in de stad. We zijn bijzonder trots op het resultaat: een systeem dat heel goed werkt ook met de intensieve scheepvaart, getijdewisseling en veranderende windrichtingen. De Plasticvangers vangen het drijfvuil op door gebruik te maken van de stroming van het water en de meest voorkomende windrichting. De Plasticvanger heeft zich op meerdere (inter)nationale locaties bewezen. We verwachten per maand 150 kg drijfvuil uit het water te halen. Al het vuil (dus niet alleen plastic) wordt gesorteerd om zoveel mogelijk te recyclen. Ook organisch materiaal.”

Samenwerking

Het plaatsen van de Plasticvangers is mogelijk gemaakt door CLEAR RIVERS in samenwerking met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, Cargill en Hebo Maritiemservice.