In Rotterdam gaan we zó met producten en grondstoffen om dat we voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Met elkaar willen we betere producten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. Daar wil de gemeente Rotterdam het goede voorbeeld in geven.

Ook als we zwerfafvalzakken gebruiken, wil Rotterdam we zo min mogelijk milieubelasting. In een pilot onderzoekt de gemeente welke zakken ze hiervoor het beste kunnen gebruiken. Hergebruik van zakken geeft milieukundig het beste resultaat. Daarom is onlangs gestart met een proef om te kijken welk materiaal het meest geschikt is voor hergebruik. Een kleine groep medewerkers test de non-woven zakken van polypropeen en zakken van gerecycled plastic wat ook weer herbruikbaar is. Uiteindelijk moet zo blijken op welke manier we Rotterdam schoon kunnen houden, zonder daar al teveel zwerfafvalzakken aan vuil te maken.

Gemeente Rotterdam start met een pilot met circulaire zwerfvuilzak. Deze zakken worden herbebruikt totdat ze kapot zijn.