We kopen veel spullen en gooien ook veel weg. En vaak doen we dat op zo’n manier dat we de spullen en onderdelen niet meer opnieuw kunnen gebruiken. En dat is jammer! Want met oud materiaal kunnen we nieuwe dingen maken. Dat is beter voor de planeet en voor je portemonnee! In 2030 wil Rotterdam als stad daarom de helft minder afval produceren. En in 2050 een stad zijn waar afval niet (meer) bestaat. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we met z’n allen minder afval produceren, wat hebben we daarvoor nodig en wat kunnen we op wijkniveau doen? Om dat te onderzoeken zijn we op zoek naar een Kwartiermaker Circulair uit de wijk.

Jouw rol
Als kwartiermaker Circulair ga je in eerste instantie voor een half jaar aan de slag om het netwerk van bewoners, initiatieven, leefwerelden en organisaties in Agniesebuurt/Provenierswijk rond circulair zichtbaar te maken, aan elkaar te koppelen en te versterken. Wat gebeurt er al in de wijk? Bijvoorbeeld rond het hergebruik van spullen, het niet weggooien van etensresten, het maken van iets nieuws van oude materialen en het repareren en zuinig zijn op spullen. Je maakt een korte analyse van de beide wijken met knelpunten en kansen op het gebied van circulair en je organiseert 1 of 2 kleine activiteiten in de wijk op het gebied van circulair. Op basis van deze wijkanalyse wordt besloten hoe in de wijk verder aan de slag te gaan met het thema circulair.

Wij bieden
Als kwartiermaker krijg je een betaalde opdracht (zzp-constructie), voor een half jaar met mogelijkheid tot verlenging. De ureninzet ligt rond 8 uur per week. Het uurtarief wordt in gezamenlijk overleg en op basis van vraag en aanbod bepaald.

Reactie
Heb jij een passie voor circulair/duurzaam en woon of werk je in Agniesebuurt/Provenierswijk? Ben jij een verbinder en lijkt het je leuk om mee te werken aan een circulaire wijk? Neem dan contact met ons op via sj.dekker@rotterdam.nl en laat ons weten wat je zou kunnen betekenen. Je reactie moet vóór 27 maart 2023 bij ons binnen zijn. Voor vragen over de opdracht kun je contact opnemen met Susan Dekker, projectleider Circulaire Wijkaanpak van gemeente Rotterdam, 06-10986827.