De circulaire doelen voor Rotterdam zijn scherp: in 2030 is circulair de maatstaf, we willen 3.500 tot 7.000 nieuwe banen creƫren in de sector en in 2050 is de stad volledig circulair. Afval bestaat dan niet meer.

Inzicht en uitgangspunten
De gemeente Rotterdam, Metabolic, Circle Economy, Blue City en Spring Associates hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe we dit gaan bereiken.

Rapport grondstofstromenonderzoek
Metabolic en Circle Economy voerden de eerste fase (een anaylse van de huidige situatie) uit. Dit onderzoek laat zien welke grondstofstromen er door de stad gaan, welke impact dit heeft op mens en milieu en hoe we dit om kunnen buigen naar circulaire banen. De focus ligt op Agrifood, Bouw, Consumptiegoederen en Zorg. Deze nulmeting vormt een basis voor de toekomst om te werken aan concrete maatregelen die de transitie naar een afvalvrij en circulair Rotterdam mogelijk maken en versnellen.

Download hier:

Rapport Circulair Rotterdam Versie 1.0

Highlights uit het rapport uit de eerste fase van het onderzoek zijn:

Agri-food en groene stromen

  • 14% van het voedsel dat de stad binnenkomt, wordt verspild (landelijk: 12%)
  • Slechts een klein deel wordt opgehaald als hoogwaardig gft om biogas en compost van te maken.
  • 50% van de huidige volumes kunnen worden teruggedrongen door er hoogwaardige producten van te maken (apart inzamelen is dan een voorwaarde).
  • Er kan winst worden behaald door plantaardige producten aantrekkelijker en populairder te maken dan vlees (vlees en zuivel heeft enorme impact op foodprint). Verhogen van lokale voedselproductie kan hierbij helpen.

Bouw

  • Er zijn grote stromen bouwafval door veel sloop in Rotterdam.
  • Vermindering van 350.000 ton bouwafval is mogelijk door slim bouwen bij nieuwbouw (levensduurbestendige materiaalkeuze, keuze voor renovatie in plaats van sloop en centrale bouwhub in de stad om vervoersbewegingen te beperken).

Consumptiegoederen

  • Naar schatting slechts 30% van totale massa wordt apart ingezameld en gerecycled.
  • Kansen zijn stimulatie van herontwerp, aanjagen alternatieve producten die mindere materialen gebruiken en opzetten van een Upcycle Mall met gespecialiseerde recycling voorzieningen voor verschillende afvalsoorten.

Zorg

  • Relatief gezien een klein deel van het afval, maar wel afval met veel impact op milieu.
  • Interventies gericht op reduceren ziekenhuisbezoek (preventieve zorg moet norm worden).

En nu verder
Met het opstellen van dit rapport en de bijbehorende conclusies, is fase 1 van het onderzoek afgerond. Er zijn nu gesprekken met stakeholders. De meest kansrijke interventies worden doorgerekend en samen met hen opgepakt. Samen met elkaar willen we de ambitie verder brengen. Wil je daaraan een bijdrage leveren? Stuur ons dan een bericht dan nemen we contact op.