Gemeente Rotterdam is aangesloten bij het Betonakkoord. Dit akkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton in de bouwsector.
Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal.

Binnen deze vier thema’s willen de ondertekenaars van het akkoord:
– de concurrentiekracht verbeteren
– de werkgelegenheid laten groeien
– de export vergroten
– zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton.

De eerste stap in de keten (ontwikkelfase), het circulair/integraal ontwerpen, is een lastig onderdeel waar in Nederland nog een wereld te winnen is.
Rotterdam wil dit onderdeel hoog op de agenda zetten, omdat het grote winst oplevert als het gaat om verduurzaming van beton.
Nu begint het circulair denken vaak pas bij de sloop (herbruikfase) van een gebouw (wat kunnen we met de reststromen?), terwijl bij een circulair/integraal ontwerp hier op voorhand over nagedacht wordt en er daardoor misschien zelfs niet eens gesloopt hoeft te worden.

Vanuit het Betonakkoord is een bouwwaardemodel inclusief een circulaire ontwerpstrategie en tactiek ontwikkeld waarmee we aan de slag kunnen.

Wil je meedoen met circulair ontwerpen dan kun je contact opnemen met adviseur Cor Luijten via cjlm.luijten@Rotterdam.nl.

 

Interessant? Deel via