Rotterdam barst van de waardevolle grondstoffen en materialen. Als we bewuster omgaan met deze grondstoffen levert dat enorme voordelen op voor het klimaat, onze economie en de Rotterdammers. Dat kan alleen met de hulp van bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Daarom lanceert wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) vandaag het programma ‘Samen in actie voor een circulaire stad’.

Wethouder Zeegers: “Circulair denken en doen geeft enorme kansen: als stad hebben we goud in handen. Dat moeten we benutten. Met het programma ‘Samen in actie voor een circulaire stad’ willen we flink tempo maken om Rotterdam toekomstbestendig, schoner, duurzamer en economisch veerkrachtiger te maken. En daarbij nodig ik maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners van harte uit om met ons mee te doen. We hebben iedereen nodig, maar tegelijkertijd kan iedereen ook profiteren van de circulaire economie.”

Beter, langer en opnieuw gebruiken
Door minder materialen te gebruiken en deze beter, langer en opnieuw te gebruiken werken we toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Denk aan materiaalhubs, bokashi (bladafval als voedingsbron voor de bodem), plasticvrije evenementen en het circulair inkopen van kantoormeubilair.

Bewoners en ondernemers worden ondersteund in de omslag naar circulair werken en denken door praktische hulp en subsidies. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door circulair in te kopen, te werken met betere en duurzamere grondstoffen uit onze eigen stad bij het beheer van de buitenruimte en bij bouw en renovatie. Van beheren, plannen, ontwerpen tot bouwen.

Samenwerking voor meer vakmanschap

Gisteren bracht wethouder Zeegers een bezoek aan Zadkine Beauty & Fashion College. Eén van de partners waar Rotterdam mee samenwerkt. Voor circulaire consumptiegoederen is namelijk meer vakmanschap nodig: mensen die heel goed zijn in een bepaald ambacht, bijvoorbeeld in houtbewerking, koks die creatief kunnen koken om minder te verspillen of mensen die kleding repareren of spullen upcyclen. Dat vakmanschap verdient veel meer waardering. De gemeente gaat het samen met Rotterdamse opleidingen op de kaart zetten. Bijvoorbeeld voor de textielindustrie. Bij productie van textiel gaat namelijk veel water verloren en de CO2-uitstoot is enorm. Bovendien gooien huishoudens op jaarbasis 17 kilo kleding weg, terwijl dat nog heel goed een tweede leven zou kunnen krijgen. Bij iemand anders of als grondstof voor iets nieuws.

Het Zadkine Beauty & Fashion College is recent gestart met de Microfactory, een speciale innovatieve beweging in het onderwijs waar studenten aan duurzaamheid werken met echte bedrijven en opdrachten. Hier leren ze circulair denken, samenwerken én ontwerpen. Studenten van verschillende fashion opleidingen van Zadkine gingen aan de slag met een vraag van KPN: verzin een nieuw leven voor oude monteurskleding. Zij ontwierpen een speciale familiedeken en koffiebekerverwarmer. Als monteurs nu op bezoek zijn bij eenzame ouderen, kunnen zij die uitdelen om eenzaamheid te bestrijden en ‘samen warm te blijven’. Het bedrijf was enthousiast en had meteen de intentie een mega order te plaatsen om deze innovatieve aanpak kracht bij te zetten. Door de samenwerking met de Oxious Talent Factory konden ze order realiseren. Deze ketensamenwerking is bijzonder en helemaal lokaal. Een groot bedrijf, het onderwijs en een sociale ondernemer voegen samen meerwaarde toe aan grondstof die eerst als afvalstroom werd gezien.

Wethouder Zeegers: “Ontzettend goed om te zien hoe studenten geïnspireerd raken over hoe je textiel kunt hergebruiken. De mogelijkheden zijn te over, als je maar de waarde van de materialen inziet en je creativiteit gebruikt.”

Samen als voorwaarde voor succes
De grondstoffentransitie is een technische én een organisatorische opgave. Samenwerking met bedrijven, ketenpartners en bewoners is daarbij cruciaal. Van producent tot gebruiker, van ontwerper tot leverancier: ieders perspectief is nodig. De grondstoffentransitie raakt ook aan andere maatschappelijke opgaves, zoals de energietransitie en biodiversiteit. Daarom wordt deze opgaven integraal bekeken in het plan.

Meer informatie 
Lees het programma Samen in actie voor een circulaire stad.