In Nederland worden tonnen aan bouwafval onnodig weggegooid of verbrand. Om dit te verminderen, wil de bouwsector in 2050 circulair zijn. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer! In deze opdracht bekijken studenten welke materialen worden gebruikt in een brug en hoe deze materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

De opdracht luidt: Hoe voorkomen we onnodig bouwafval? Hoe houden we bij het ontwerp en bij de bouw al rekening met hergebruik in de toekomst? Hoe en waar kan de leuning van een brug opnieuw worden gebruikt?

De finale is op 16 mei 2019. Lees hier meer.