MOMO Fabrique 2020 is het duurzaamste festival van Rotterdam èn het eerste plasticvrije popfestival van Nederland. Afgelopen zomer organiseerde Motel Mozaïque het evenement. Algemeen directeur Kelly Leeuwis vertelt hoe ze hiermee een flinke sprong vooruit maakten naar hun doel: het eerste klimaatpositieve festival van Nederland organiseren.

Wat waren de grootste uitdagingen om het eerste plasticvrije festival te organiseren? ‘Misschien was corona nog wel de grootste uitdaging. Maar tegelijk heeft het ons ook veel gebracht. We konden het idee van een plasticvrij festival naar voren halen. Dit is één van de stappen in ons plan om in tien jaar ons doel te realiseren: het eerste klimaatpositieve festival van Nederland organiseren. Deze stap stond niet al voor 2020 op het programma. Door de coronamaatregelen moesten we alles anders doen en weer vanaf nul beginnen. Dat gaf veel ellende maar ook de ruimte om vrij te denken en creatieve oplossingen te verzinnen. We dachten: laten we ambitieus zijn en proberen om nu al een festival volledig vrij van wegwerpplastic te organiseren. En dat is gelukt! Naast corona was ook dat een flinke uitdaging. Plastic is namelijk verweven in de hele keten, van drinkbekers en verpakkingen tot polsbandjes. We kozen voor wegwerpplasticvrije materialen die herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Zoals herbruikbare drinkbekers en polsbandjes van plantbaar papier. Ook betrokken we leveranciers bij onze ambitie, zo werd het mogelijk om wegwerpplastic uit de hele keten te schrappen.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Om een festival plasticvrij te krijgen moet je echt iedereen meekrijgen; van medewerkers en artiesten tot leveranciers en bezoekers. Ze moeten er allemaal voor gaan en bereid zijn om extra moeite te doen. Ik vond het mooi om te zien dat iedereen er alert op werd en mee wilde doen. Er ontstond een unieke samenwerking. Naast plasticvrij hebben we duurzaamheid doorgevoerd in het hele festival met bijvoorbeeld groene stroom, duurzame merchandise, lokale en plantaardige catering en samenwerking met innovatieve en circulaire ondernemers. We worden nu landelijk om advies gevraagd over duurzaam organiseren. Met onze groene inspanningen inspireren we andere partijen, het werkt door in de in samenleving. Dat maakt me trots.’

Wat zijn jullie ambities in Rotterdam?
‘Ons hoofddoel is dat Rotterdam de eerste stad is waar alle podia en festivals klimaatneutraal zijn. Wij proberen daarin een voortrekkersrol te hebben. Op onze festivals willen we ruimte bieden aan klimaatneutrale start-ups om te experimenten. Ik zie een festival als mini-samenleving waar ondernemers op kleine schaal hun product of dienst kunnen testen. Ik vind het jammer dat festivals geen subsidie kunnen aanvragen om te verduurzamen. Groene festivals dragen namelijk ook bij aan een duurzaam Rotterdam. Het zou mooi zijn als de gemeente hierbij helpt. Laten we van Rotterdam de eerste groene festivalstad van Nederland maken!’

Motel Mozaïque
Motel Mozaïque heeft als doel het eerste klimaatpositieve festival in Nederland te organiseren en wil hiermee de rol van aanjager en inspirator bekleden voor steden en de cultuursector. Meer informatie: www.motelmozaique.nl/about/sustainability/