In Rotterdam gaan we zó met producten en grondstoffen om dat we voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Met elkaar moeten we betere producten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’.

De gemeente onderzoekt daarom wat de meest circulaire oplossing is voor de straatbezems. Johan Bunk (werkt bij Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en is initiatiefnemer van dit idee) vertelt: ‘Op jaarbasis gebruiken onze reinigers 22.500 bezems. Die gooien we na gebruik (als ze versleten zijn) weer weg. Dat kan beter, ik vind dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en laten zien hoe we circulair met ons materiaal om kunnen gaan. Dus we gaan nu bezems inkopen die langer meegaan en waarvan we het restmateriaal weer kunnen hergebruiken. In de loop van 2018 gaan we er een eerste proef mee doen.

Bekijk hier het filmpje van Johan Bunk van de gemeente Rotterdam: