Er gebeuren al veel goede dingen met gerooide Rotterdamse bomen. Versnipperaars maken er bodembedekking van en GKB, een groenaannemer van gemeente Rotterdam, maakt er houtpalen van. Op deze manier ondersteunen gezaagde bomen jonge bomen. Een prachtig voorbeeld van circulair denken. En circulair doen!

Iedereen is ervan overtuigd dat er nog veel meer mogelijk is. Om dit voor elkaar te krijgen is een samenwerkende keten een absolute voorwaarde. Het bedrijf Buurman heeft daarom samen met GKB en Rotterdam Inclusief het initiatief genomen de ketensamenwerking te verbeteren. Buurman en GKB brengen veel kennis mee en gaan samen met Rotterdam Inclusief mensen opleiden. Kennis en vaardigheden zijn immers essentieel voor het slagen van dit initiatief. Rotterdam Circulair zal proberen eventuele knelpunten op te lossen.

Dit initiatief laat zien dat de deelnemende partijen heel goed begrijpen dat samenwerken essentieel is. Natuurlijk is dit nog maar het begin. Maar het is wel het begin van iets moois. Namelijk, een keten die samenwerkt met als doel: meer circulaire bestemmingen voor gerooide Rotterdamse bomen.