Van afgedankt Rotterdams kunstgras picknicktafels, omhulsels voor drainagebuizen of rubbertegels maken. Daar werkt Sportbedrijf Rotterdam de komende vier jaar aan, samen met twee bedrijven: GKB Realisatie B.V. en C.S.C. Ceelen Constructies B.V. ‘Wij hebben bewust contracten voor langere tijd afgesloten, zodat het voor deze bedrijven loont om te innoveren’, vertelt Ed van der Burg van Sportbedrijf Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buitensportlocaties.

Materiaal opnieuw gebruiken
Sportbedrijf Rotterdam beheert 71 buitensportlocaties met kunstgrasvelden. In de zomer van 2019 zijn veertien velden vervangen. Ed van der Burg: ‘De twee bedrijven zorgen ervoor dat het kunstgras goed opgeruimd wordt. En dat zo veel mogelijk materiaal binnen een jaar opnieuw gebruikt kan worden. Maar ze doen meer: zij beperken ook de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk. Bijvoorbeeld door de rollen kunstgras al op het veld in te pakken. Dan valt er tijdens het transport geen materiaal op de grond dat in het milieu terecht kan komen.’

Top om op te sporten
De komende jaren worden nog 25 velden aangepakt. Dan gaan de bedrijven nog een stap verder. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld een alternatief voor de lijm die tot nu toe gebruikt wordt om rollen kunstgras aan elkaar vast te maken. Het uiteindelijke doel: een kunstgrasveld die gemaakt is van een kunstgrasvezel.

‘Tegelijkertijd moeten de kunstgrasvelden natuurlijk wel top zijn om op te sporten’, aldus Ed van der Burg. ‘Dat staat voorop. Voor de veertien nieuwe velden is dat in elk geval gelukt. De sporters zijn erg positief. Nu gaan we met de clubs in gesprek over wat zij zelf kunnen doen om hun velden duurzaam te gebruiken. Bijvoorbeeld in hun manier van trainen of met het onderhoud.’

Ambitie gemeente
‘Deze aanpak past helemaal bij de ambitie van de gemeente om circulair te werken’, vertelt Henri de Ruiter, inkoopexpert bij de gemeente Rotterdam. ‘We willen in Rotterdam in 2030 voor 50% en in 2050 helemaal circulair werken. Daar maken we zo veel mogelijk afspraken over in de contracten die wij zelf afsluiten voor beheer en onderhoud. Top dat Sportbedrijf Rotterdam dat ook doet.’