Er is veel werk verzet sinds de start van ons ‘Van Zooi naar Mooi’-programma. Soms heel zichtbaar in de stad, zoals 1.012 geplaatste circulaire terrasvlonders. Maar soms ook minder zichtbaar, zoals een materialenpaspoort van het Schouwburgplein. In de voortgangsrapportage nemen we u mee in de stappen die zijn gezet naar ons ideaal: een stad zonder afval en zonder verspilling van waarde.

Hoe staat het ervoor?

Een pittige opgave om van een economie waarin alles in de vuilnisbak eindigt, om te schakelen naar een economie waarin we beter nadenken over het ontwerp en gebruik van producten. En om het materiaal aan het einde van de levensduur weer opnieuw te gebruiken. Het gaat dan niet alleen om onze spullen, maar ook om alle gebouwen en objecten in de buitenruimte. In het ‘Van Zooi naar Mooi’-programma staat hoe wij hieraan werken. In de eerste fase van ons programma stonden de geformuleerde kansen verder verkennen, pilots uitvoeren en daarvan leren centraal. In de voortgangsrapportage vertellen wij hoe Rotterdam ervoor staat, welke stappen zijn gezet en wat we leerden in deze eerste fase van onze circulaire reis.

 

Trots op ontwikkelingen in de stad

De bedrijven en de Rotterdammers zijn de partijen die het verschil maken. De gemeente is één van de partijen in deze transitie. Wij zijn vooral aan de slag om bedrijven en Rotterdammers te helpen en te inspireren. We zijn dan ook trots op de beweging en de ontwikkelingen in de stad. Hier hebben we dan ook nadrukkelijk aandacht voor in deze voortgangsrapportage.

 

Lees hier de voortgangsrapportage