Tientallen vrijwilligers verzamelden samen met bezoekers van de Wereldhavendagen plastic voor de bouw van een boot die plastic uit het Rotterdamse water haalt. Op deze manier maakten gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam bezoekers bewust van het belang van een schone en circulaire stad.

Veel van de vrijwilligers gaven zich al lang van tevoren op voor de ‘Aan de Bak’-opruimactie om tijdens de Wereldhavendagen plastic te verzamelen rondom het festivalterrein. De gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam moedigden bezoekers en voorbijgangers van de Wereldhavendagen aan om plastic in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. De Rotterdamse wethouder duurzaamheid en energietransitie geeft aan het scheiden van afval belangrijk te vinden. Je zorgt zo dat het afval niet in de rivier waait en in de zee terecht komt.

Gouden Plastic Whale
Het verzamelde plastic bij de Wereldhavendagen krijgt nu een tweede leven als elektrische sloep: een gouden Plastic Whale. Die sloep zal op haar beurt weer plastic uit de Rotterdamse wateren gaan vissen. “Zo is het cirkeltje weer rond. Een waardevol en goed initiatief dat bijdraagt aan de afvalverminderingsopgave en de hergebruikambitie van Rotterdam.”, aldus Bonte.

gouden plastic whale impressie

Rotterdam als circulaire hotspot
De Rotterdamse haven speelt een belangrijke rol in de transformatie naar een circulaire economie. Veel van de goederen en grondstoffen die er worden overgeslagen verdwijnen de komende jaren. Transport over land en water wordt bovendien steeds duurzamer en er is meer aandacht voor het zwerfvuil in de voormalige stadshavens en de Nieuwe Maas. Bonte: “Het is dan ook logisch dat gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zich samen inzetten voor een schone en circulaire stad. Dat doen we onder andere door innovatieve opvangsystemen in het water en opruimacties zoals deze.”

Van zooi naar mooi
De inzet tijdens de Wereldhavendagen was onderdeel van een brede campagne die Rotterdammers met een knipoog bewust maakt van de noodzaak anders met afval om te gaan. Afval is namelijk helemaal geen afval. Het is een grondstof of zelfs een halffabricaat. Afval is goud waard en goud gooi je ook niet zomaar weg. Als we dat met zijn allen beseffen, gaan we in Rotterdam samen van zooi naar mooi!

Aan de Bak bij de Wereldhavendagen 2017