Het Circulair Loket is hét startpunt voor al je vragen over ondernemen met afval. Wanneer mag je reststromen wel of niet gebruiken en waar moet je zijn om dat geregeld te krijgen? Dien je vraag in en krijg gratis en vrijblijvend advies op maat in het omgaan met de soms ingewikkelde wet- en regelgeving die gepaard kan gaan met circulair ondernemen. Zo voorkom je een langdurige en kostbare zoektocht naar de juiste procedures en vergunningen, en hou je tijd over voordat waar je goed in bent: ondernemen en een positieve bijdrage leveren.

 

voor wie?

Het Circulair Loket is voor ondernemers in regio Rotterdam die ondernemen met afval of dat willen gaan doen. Van startups tot MKB bedrijven en grotere organisaties: als je een ondernemer of organisatie bent die zich een weg probeert te banen in het woud van wetten en regels rondom ondernemen met reststromen, dan is het Circulair Loket voor jou! 

 

met welke vragen kan je terecht bij het circulair loket?

Mag ik bier gebrouwen met regenwater verkopen? Zeepjes maken met olijfolie die over de datum is? Of falafel met de fruit- en groentepulp die aan het einde van de dag overblijft bij de sapbar om de hoek?  Het is slechts een greep uit de vragen waar jij als ondernemer mee zou kunnen rondlopen – en ze zijn allemaal welkom.

Een vraag die je indient komt rechtstreeks terecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Daar staat een specialist voor je klaar die jou persoonlijk verder kan helpen met, bijvoorbeeld, het vinden van de juiste vergunningen. Ben je eigenlijk nog niet bezig met vergunningen maar gewoon benieuwd naar wat er allemaal mogelijk is? Of ben je juist al lang voorbij dit stadium en op zoek naar advies over een ingewikkeldere situatie? Ook dan is je vraag welkom bij het Circulair Loket. Elke vraag wordt in één van de volgende vier categorieën geplaatst:

Niveau 1
Vragen die in niveau 1 worden geplaatst zijn over het algemeen makkelijk te beantwoorden door de specialisten bij het Circulair Loket. Bijvoorbeeld doordat deze al eens eerder zijn gesteld of omdat het antwoord een simpele ‘ja’ is. Vragen die in deze categorie vallen, zullen over het algemeen snel beantwoord worden.

Niveau 2
Op vragen die in niveau 2 belanden, ligt er niet 1, 2, 3 een antwoord klaar. Het zoeken naar een antwoord is vaak iets lastiger, maar kan nog wel intern bij DCMR gevonden worden. Het Circulair Loket koppelt je aan een specialist die je persoonlijk helpt met het vinden van een antwoord.

Niveau 3
Is de vraag wat ingewikkelder, omdat er verschillende partijen betrokken zijn? Bijvoorbeeld omdat je te maken kan krijgen met meerdere omgevingsdiensten of de voedsel- en warenautoriteit? Dan komt je vraag in niveau 3 terecht en gaat DCMR samen met deze partijen op zoek naar een antwoord. Omdat deze samenwerking wat meer tijd vergt, neemt de afhandeling van je vraag ook wat meer tijd in beslag. 

Niveau 4
Dit niveau is gereserveerd voor vragen waar op dit moment geen antwoord op gegeven kan worden. Dit betekent echter niet dat er niks met je vraag wordt gedaan. Door vragen in te dienen bij het Circulair Loket worden namelijk de problemen waar ondernemers tegenaan lopen blootgelegd. Deze kennis kan vervolgens helpen bij het aanpassen van wet- en regelgeving zodat er in de toekomst meer mogelijk is. 

 

waarom een circulair loket?

Rotterdam heeft stevige ambities op het gebied van circulariteit; in 2030 moet het gebruik van grondstoffen zijn gehalveerd. Een belangrijke manier om dat doel te bereiken, is het benutten van ‘afval’ als grondstof. Echter: de wet- en regelgeving is nog ingesteld op een ‘lineaire’ economie, waarin materialen aan het einde van hun levensduur worden afgedankt. Het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen is daardoor ingewikkeld en aan veel regels gebonden. Voor ondernemers betekent dat vaak een langdurige en kostbare zoektocht naar de juiste procedures en vergunningen. Erg zonde, want die tijd kunnen zij beter besteden aan dat waar zij goed in zijn: ondernemen en een positieve bijdrage leveren.

Daarom heeft Rotterdam, als eerste stad in Nederland, een Circulair Loket voor ondernemers geopend. Het Circulair Loket, tot stand gekomen door een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond, geeft gratis en vrijblijvend advies op maat in het omgaan met ingewikkelde wet- en regelgeving. In deze unieke samenwerking helpt DCMR ondernemers in de regio Rotterdam met het verkrijgen van inzicht in de procedures die moeten worden doorlopen als je met ‘afval’ wil ondernemen. Tegelijkertijd maken de vragen die worden gesteld ook duidelijk tegen welke problemen ondernemers aanlopen. Deze kennis kan helpen bij het aanpassen van wet- en regelgeving. Zo wordt een belangrijke hobbel bij het realiseren van de circulaire economie in Rotterdam weggenomen.

LAATSTE NIEUWS

OPENING CIRCULAIR LOKET

CIRCULAIRE ZEEP TEGEN VERSPILLING

FALAFEL VAN GROENTE-RESTSTROMEN

Welkom bij het Circulair Loket

Computer illustratie

Stel je vraag aan het Circulair Loket via de knop hieronder

STEL JE VRAAG

LAATSTE NIEUWS

OPENING CIRCULAIR LOKET

CIRCULAIRE ZEEP TEGEN VERSPILLING

FALAFEL VAN GROENTE-RESTSTROMEN

‘het is belangrijk dat ondernemers die iets goeds doen voor de wereld zo veel mogelijk geholpen worden.’

POP3 scheiden substraat7

Op 21 juni werd het Circulair Loket geopend, een startpunt voor ondernemers die vragen hebben over ondernemen met afval. Op het moment is dat namelijk soms lastiger dan je zou denken. Jente de Vries, projectleider bij rotterzwam, liep hier tegenaan met het project ‘Terug naar de Bodem’. Ze schreef vanuit haar ervaringen het rapport dat uiteindelijk leidde tot het realiseren van het Circulair Loket; de eerste in zijn soort in Nederland.

 

Terug naar de bodem

Circulair ondernemen is Jente alles behalve nieuw of onbekend; al sinds 2013 werkt ze in het pand van BlueCity. In deze tijd richtte ze onder andere Kromkommer op, een sociale onderneming die strijdt tegen voedselverspilling. Sinds een aantal jaar is Jente namens rotterzwam betrokken als projectleider bij het project Terug naar de Bodem. In dit project wordt er gekeken of organische reststromen, zoals koffiedik en oesterzwamsubstraat, gebruikt kunnen worden in de landbouw. ‘We zijn in 2019 begonnen met veldproeven bij de boer om te kijken of substraat of koffiedik een positief effect hebben op de bodem en gewassen’, legt Jente uit.

Dat bleek echter een grotere juridische uitdaging dan verwacht, vertelt ze. ‘Reststromen zoals koffiedik worden vooralsnog bestempeld als afval. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer organische stoffen op de bodem. Je zou denken één en één is twee, maar juridisch gezien mag dat nog niet’. Dat werd duidelijk op het moment dat rotterzwam in de praktijk koffiedik wilde gaan ophalen bij cafés en restaurants. Zonder een afvalstroomnummer, mochten de containers met koffiedik door niemand vervoerd worden. En zo’n nummer hadden ze niet. 

 

Rapport

Het markeerde het begin van een ontdekkingsreis door het woud van wetten en regelgeving. Om uiteindelijk alle nodige ontheffingen en nummers te bemachtigen, is rotterzwam 7 maanden bezig geweest. Jente: ‘eigenlijk was er niemand die wist hoe dit zat, daardoor hebben we alles zelf moeten uitzoeken. Dat was best een zoektocht’.

Over het hele proces schreef Jente een rapport voor gemeente Rotterdam. Dit rapport gaat gedeeltelijk over de casus van Terug naar de Bodem en rotterzwam, vertelt Jente. ‘Maar het grootste gedeelte gaat over de juridische situatie rondom het gebruik van reststromen’. Wanneer mag je die reststromen wel of niet gebruiken en waar moet je zijn om dat geregeld te krijgen? 

In het rapport gaf ze de gemeente ook de vraag mee of er niet iets gedaan kon worden om dit proces makkelijker te maken voor ondernemers die iets circulairs willen doen. ‘Als ondernemers een beetje aan de hand genomen kunnen worden in het juridische proces, kunnen ze zich richten op het werk waar ze eigenlijk mee bezig zijn’. Het verzoek werd opgepakt en in opdracht van de gemeente Rotterdam is de DCMR aan de slag gegaan om een loket te realiseren waar ondernemers terecht kunnen voor advies. Jente: ‘We zijn heel blij dat het rapport niet ergens in een laatje is beland maar dat er mensen zijn bij de gemeente die circulaire ondernemers willen helpen’

 

startpunt voor ondernemen met afval


Het resultaat mag er zijn, op 21 juni 2021 werd het Circulair Loket geopend. Hier kunnen ondernemers terecht voor gratis advies op maat in het omgaan met ingewikkelde wet- en regelgeving omtrent ondernemen met reststromen. Het is een groeiproces: hoe meer vragen er binnen komen en beantwoord worden, hoe sneller toekomstige vragen in dezelfde lijn beantwoord kunnen worden. Dat kan veel tijd en moeite schelen voor de ondernemer. En dat is belangrijk, vindt Jente: ‘de overheid heeft allerlei circulaire ambities, maar vanuit diezelfde overheid zijn er tegelijkertijd veel regels die dat moeilijk maken. Dat is niet expres, maar dat is wel de huidige situatie. Ik denk dat het belangrijk is dat ondernemers die de energie hebben om iets goeds te doen voor de wereld zo veel mogelijk geholpen worden’

Op de korte termijn hoopt Jente vooral dat individuele ondernemers sneller antwoord kunnen krijgen op hun vragen, om sneller stappen te kunnen zetten met hun circulaire onderneming. Ook op de lange termijn ziet ze kansen: ‘ik hoop dat het loket ook structurele problemen blootlegt zodat we dit soort processen anders kunnen gaan inrichten, op lokaal niveau maar ook op nationaal niveau’.

Volgens Jente is het fijn dat dit nu op lokaal niveau geregeld kan worden. De DCMR is bekend met  Rotterdamse ondernemers en kan sneller schakelen dan een loket dat op nationaal niveau te werk gaat. Toch hoopt ze wel dat er ook in andere steden dergelijke initiatieven komen, want ook in andere regionen van het land worstelen ondernemers met soortgelijke vraagstukken. ‘Uiteindelijk moet iedereen die circulair wil ondernemen daarin vooral aangemoedigd worden’.

LAATSTE NIEUWS

OPENING CIRCULAIR LOKET

CIRCULAIRE ZEEP TEGEN VERSPILLING

FALAFEL VAN GROENTE-RESTSTROMEN