De afgelopen paar maanden werkten diverse partijen aan twee ‘hackathons’ van BlueCity om de kansen voor wilgenhout en kruislaaghout te verkennen. In de Week van de Circulaire Economie werden de resultaten bekend gemaakt.

Kruislaaghout goed toepasbaar
Op maandag werd het allereerste bouwwerk ter wereld gepresenteerd dat gemaakt is van kruislaaghout van tweedehands pallets. Daarnaast presenteerden de deelnemers structurele oplossingen die ervoor zorgen dat rest- en sloophout niet langer in de verbrandingsoven belandt, maar een toepassing krijgt in de Nederlandse houteconomie. Bij de Rotterdamse milieuparken werd bijvoorbeeld een proef gedaan met nog een extra container voor massief hout met een laagje verf (voorheen belandde dit namelijk op de resthoop). Dit hout blijkt nog goed te gebruiken voor hoogwaardige toepassingen. Medewerkers zijn getraind in het selecteren van het hout. Hout van pallets bleek geschikt om er kruislaaghout van te maken. Hierbij worden stroken hout kruislings op elkaar gelijmd tot materiaal voor de bouw. Binnenkort onderzoekt TNO met een drukproef de belastbaarheid van dit kruislaaghout ten opzichte van kruislaaghout uit ‘vers’ hout. De milieukostenindicator is zeer positief: de milieukosten van kruislaaghout uit gebruikt materiaal zijn 50% lager dan die van kruislaaghout uit nieuw materiaal.

Lees meer over de uitkomsten van de kruislaaghout hackathon

"/

Veel potentie voor de wilg
Op donderdag werden de uitkomsten van de wilgenhackathon gepresenteerd en werden de eerste wilgen geplant bij deelnemende agrariër Jan Versluis. Het terrein van de voormalig melkveehouder is één van de eerste ‘polderlabs’. Hier wordt onderzocht hoe wilgen passen in een gezond agrarisch systeem. Dit is één van de vele ideeën die zijn ontstaan tijdens de hackathon. Andere ideeën zijn bijvoorbeeld de productontwikkeling van potgrondsubstraat uit wilgentenen, het toepassen van wilgentenen in de waterbouw, de doorontwikkeling van de wilg in (wijk)wadi’s of andere plekken in stedelijk landschap.

Wilgen Hackathon partners Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta onderzoeken waar en hoe wilgentenen en andere natuurlijke materialen meer toegepast kunnen worden. Samen gaan we meer ervaring opdoen met het gebruik van jute en wilgentenen als vervanger voor o.a. kunststof geotextiel in oeverbeschoeiingen. Waterschap Hollandse Delta test dit jaar op drie locaties hoe een oeverbeschoeiing van wilgentenen met een jute textiel presteert. Daarnaast doet Hoogheemraadschap van Rijnland een pilot in de Ringvaart met wilgenmatten. Deze worden met verschillende waterplanten beplant, om zo de oever te beschermen en de biodiversiteit in het water te versterken.

Samenknopen wilgentakken tot matten

De wilg is van grote waarde voor ons landschap en als biocirculaire grondstof. Het is een oerhollandse boom, die zich van oudsher thuis voelt in Nederland. Met name op de natte grond van het veenweidegebied groeit deze boom als kool.

En juist op deze gronden komt een aantal problemen samen. De bodem- en waterkwaliteit moet beter, de biodiversiteit moet hersteld worden, er is een klimaatopgave en al het wilgenhout dat vrijkomt kan circulair worden toegepast. De wilg bloeit vroeg en biedt veel voedsel aan insecten. Ook doet de wilg het goed op vochtige grond (het is een echte waterbufferaar) en verbetert de waterkwaliteit. Met haar snelle groei legt ze veel CO2 vast. Het hout van de wilg blijkt een veelzijdige bron van natuurlijk materiaal: van manden tot dijkversterking en toepassingen in de weg- en waterbouw, van oeverbeschoeiing tot grondverbeteraar.

Lees meer over de uitkomsten van de wilgen hackathon

Gezonde, groene, biodiverse en afvalvrije stad
Rotterdam werkt aan een gezonde, groene, biodiverse en afvalvrije stad. Het gaat niet goed met het klimaat en grondstoffen worden steeds schaarser. Met elkaar kunnen we dat veranderen. Daarom willen we als stad, samen met onze partners, de toepassing van natuurlijke materialen verbeteren en vergroten. We streven naar meer duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en grondstoffen. Dat heeft o.a. consequenties voor bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, zoals de oevers van onze watergangen. Hout heeft grote potentie voor een circulaire samenleving als grondstof voor de bouw. Op dit moment is de bouwsector verantwoordelijk voor maar liefst 40% (!) van de Nederlandse CO2 uitstoot. Bouwen met hout en andere biobased materialen en het hergebruiken van materiaal kan dat percentage omlaag halen. Daarnaast dragen meer bomen bij aan biodiversiteitsherstel