Afval scheiden blijkt lastiger in gebieden met vele hoogbouw. Omdat in de grote steden een groot deel van de inwoners ‘hoog’ wonen, is het belangrijk dat daar oplossingen voor gevonden worden. In Rotterdam starten een aantal pilots in samenwerking met het ministerie van I&M. Daarnaast wordt met wetenschappelijk onderzoek bekeken wat er nodig is om in hoogbouw meer afval te gaan scheiden. Zo kijken we welke interventies gemeenten het beste toe kunnen passen om meer huishoudelijk afval als grondstof in te zamelen bij stedelijke hoogbouw.