De gemeente Rotterdam heeft de Willem de Kooning Academy gevraagd om vanuit een creatief oogpunt te onderzoeken wat er allemaal kan met afval. Daarom zijn studenten Fashion, Spatial en Product Design in interdisciplinair verband aan de slag gegaan met hergebruik van afval. Hieruit zijn verrassende en leuke nieuwe producten gekomen, die op de Expo Circulair in oktober 2016 zijn gepresenteerd.