Onder het motto ‘steden zonder afval én zonder uitval’ faciliteert platform Cirkelstad publieke en private koplopers die werk maken van een circulaire economie. Deze koplopers werken samen om overgebleven materiaal uit sloop- en renovatieprojecten terug te brengen in de kringloop, wat zorgt voor minder afval. Dit doen ze bovendien samen met inwoners uit de wijken zelf. Cirkelstad maakt zich er sterk voor deze principes steeds verder te laten doordringen in de markt. Dankzij vergaande politieke steun, welwillende ondernemers en genoeg bouwprojecten, is Rotterdam de ideale regio om hierin voorop te lopen.