In 2013 is door sloopbedrijf G. de Jong en Zonen en de gemeente Rotterdam een vijf verdiepingen hoog flatgebouw aan de Marthalaan in Hoogvliet op een duurzame manier gesloopt. De vrijgekomen bouwmaterialen zijn hierbij plaatselijk verwerkt en gereed gemaakt voor hergebruik. Hierom, en vanwege aandacht voor milieu en sociale aspecten, is dit als eerste sloopproject in Nederland BREEAM-gecertificeerd. Met deze pilot is een eerste stap gezet naar een helemaal nieuwe manier van slopen, waarin je het te slopen gebouw als een grondstoffenbron ziet.