De missie van Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank, is samengevat in “samen sparen we de natuur!” In de wijk Hoogvliet kunnen de inwoners sinds 2013 hun gescheiden huishoudelijk afval voor een vergoeding inleveren. Dit gaat om stromen die elders in de stad ook gescheiden worden, zoals textiel en plastic, maar ook om kleinere stromen zoals frituurvet en kleine elektrische apparaten. Sinds 2013 is zo’n 3 miljoen kilo aan afval opgehaald! Dit afval wordt vervolgens niet verbrand, maar in samenwerking met afvalbedrijf Renewi gereed gemaakt voor hergebruik.