Opdrachtgeven en inkopen

Als eigenaar, opdrachtgever en inkoper hebben we als gemeente een directe invloed door beter om te gaan met alle grondstoffen, materialen en producten die we inkopen. Daarom standaardiseren we circulair in ons gehele proces van opdrachtgeven, inkopen tot contractmanagement. We hebben een voorbeeldrol als grote organisatie, werkgever en opdrachtgever.

Voor ieder project waar we een opdracht voor geven, bakenen we allereerst af wat wel en niet binnen de grenzen van het project hoort. Dat is niet alleen een rol van de inkoopafdeling. Onze inkopers doen dit samen met collega’s uit de hele organisatie. Of je nou kantoormeubilair wil bestellen, materialen voor de buitenruimte, catering, laptops, telefoons, bedrijfswagens enzovoorts. Met elkaar zorgen we ervoor dat we concreter sturen op resultaten en de impact van circulair inkopen. Naast inspanningsverplichtingen (het aantal aanbestedingen waarin circulaire criteria zijn opgenomen) is het van belang om gerichter te sturen op de impact (zoals milieuwinst) van gegunde contracten. Circulair inkopen is een opgave van de hele organisatie, maar ook met andere gemeenten, provincies en de rijksoverheid werken we samen om circulair opdrachtgeven en inkopen te harmoniseren en op te schalen.

Zo koopt 010 circulair in  

Om circulair opdrachtgeverschap te ontwikkelen, is het essentieel om de waarde van producten centraal te stellen en producenten, leveranciers en bouwers te belonen voor het meest circulaire ontwerp binnen de gestelde randvoorwaarden. Dat gebeurt al bij onder andere het vervangen van bruggen.  

Dat is nog niet alles…. 

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023-2026 lees je meer over hoe Rotterdam circulair inkoopt.

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief