Consumptiewaar(de)

Voor consumptiegoederen is de milieu-impact enorm. De textielindustrie is na de olie-industrie zelfs de meest vervuilende industrie ter wereld. Minder, beter, langer en opnieuw gebruik van consumptieproducten is belangrijker dan ooit.

Als gemeente zijn we aan zet om van circulair consumeren de standaard te maken. Vanuit onze eigen inkoop van catering en bedrijfskleding, als vergunningverlener voor evenementen, als inzamelaar en schoonmaker in de openbare ruimte en als stadmaker en gebiedsontwikkelaar van bedrijvigheid. Daarnaast zetten we ons in om landelijke regelgeving te vertalen naar gemeentelijk beleid en handvatten. We geven lessen uit de Rotterdamse praktijk actief terug aan andere overheden en partners.

Vakmanschap

Vakmanschap is een belangrijk sleutelwoord. Dat betekent dat het onderwijs oog heeft voor kwaliteiten van opkomend circulair talent: makers, reparateurs enzovoorts.  

Rotterdam wil ervoor zorgen dat Rotterdammers en ondernemers bewuster nadenken over hoeveel en welke producten en voedsel ze kopen en gebruiken. Verspilling tegengaan en bewuster omgaan met materialen en voedsel bieden twee voordelen: het is beter voor de planeet én voor de portemonnee van de consument en mkb’er.

Samenwerken

We gaan projecten aan in de hele keten. Textiel is daar een goed voorbeeld van. Daar werken we bijvoorbeeld samen met ontwerpers, de bedrijven die de innovatieve materialen maken en toepassen, winkels die een ander aanbod leveren, maar we stimuleren ook bewoners om andere keuzes te maken. Ook werken we met reparateurs en verstellers van kleding en inzamelaars en sorteerders van oud textiel. Zo werken we in de hele breedte van de keten die nodig is om de economie te veranderen.

Zo consumeert 010 circulair 

Met speciale projecten helpen we mkb-ondernemers om de voordelen te zien van circulair ondernemen voor hun bedrijfsvoering. Minder, beter, langer en opnieuw gebruik van consumptieproducten vraagt ook een transitie in de productie, reparatie en aanbod. Daarom stimuleren we de lokale maakindistrie en helpen we bij de ontwikkeling van circulair vakmanschap in het onderwijs.  

De evenementen in Rotterdam moeten in 2026 allemaal vrij zijn van single-use plastic, zodat we minder plastic producten produceren en weggooien. We maken duurzame winkels zichtbaarder en er komt een zogenaamde ‘Upcycle Mall’ waar bewoners oude spullen weg kunnen doen en waar ondernemers er weer iets nieuws van kunnen maken.

 

Dat is nog niet alles…. 

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023-2026 lees je meer over hoe Rotterdam aan de slag gaat met circulair(e) consumptiewaar(de).  

 

Actueel

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief