Bouw

Rotterdam moet in de komende jaren heel veel woningen bouwen. Circulair bouwen is  daarbij de norm. Dat gaat van circulair ontwerpen tot verlengen van levensduur van assets (machines, installaties, voertuigen, infrastructuur enz).  En daar hebben we iedereen bij nodig. Van bouwer tot ontwerper, van beheerder tot onderhouder, van inkoper tot financïele beleidsmaker. Van collega tot aannemer. Van planoloog tot dataverzamelaar. Want als je de levensduur van gebouwen of materialen wilt verlengen, vraagt dat anders denken in allerlei disciplines. Het beheer of onderhoud verandert. Bij in kopen van materialen stel je andere eisen of de manier van begroten moet wellicht worden aangepast. En we moeten slim met ruimtegebruik omgaan.  Laten we elkaars kennis samenbrengen om ervoor te zorgen dat we nieuwe randvoorwaarden scheppen voor bouw, sloop of renovatieprojecten en zorgen dat circulair denken en doen het nieuwe normaal wordt.  

In de hele bouwketen moeten we het grondstof- en materiaalgebruik heroverwegen. Dat betekent dat we moeten kijken of we het met minder grondstoffen kunnen doen of met materialen die beter zijn voor het milieu. Ook moeten we kijken hoe we langer met bouwobjecten en materialen kunnen omgaan en hoe ze aan het eind van de levensduur weer hoogwaardig kunnen worden hergebruikt in een nieuw object of voor een nieuwe toepassing. In samenwerking met andere overheden, woningbouwcorporaties, kennisnetwerken en andere partners werken we daarom bij nieuwe projecten aan toepassing van herbruikbare en biobased materialen (materialen van biologische oorsprong). Ook werken we aan nieuwe financiële spelregels in de bouw, waarbij we er rekening mee moeten houden dat materialen hun waarde behouden. 

Minder, beter, langer en opnieuw materialen gebruiken is dan niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Waar veel (bouw)materialen goed losgemaakt en hergebruikt kunnen worden, hebben ze na de klassieke ‘einde levensduur’ nog wél waarde. 

Zo bouwt 010 circulair

De gemeente Rotterdam werkt onder andere aan materialendepots en een materialenmarktplaats zodat we materiaal uit de openbare ruimte kunnen opslaan en hergebruiken. Daarnaast staat bij ons maatschappelijk vastgoed (denk aan scholen en sportkantines) circulair bouwen, renoveren en slopen centraal. En op dit moment bouwen we de HER. Een gebouw dat is ontworpen uit materialen die uit andere gebouwen en objecten komen en zo opnieuw volwaardig worden ingezet. Het gebouw zelf stond ooit in Delft en is in zijn geheel verplaatst naar Rotterdam.

Dat is nog niet alles...

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023 - 2026 lees je meer over hoe Rotterdam aan de slag gaat met circulair bouwen.  

Actueel

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief